3. 2. 2022
Článek FVŽ

Hranice autoplagiátu v humanitních vědách?

V nedávné době jsme se zabývali hranicemi pojmu autoplagiát (zvláště v kontextu humanitních věd), k čemuž nás přivedl podnět týkající se publikací prof. Markéty Křížové ze střediska ibero-amerických studií na FF UK (dále MK). Po naší analýze publikací jsme zaslali detailní rozbor předsednictvu AS FF UK, které ho dále předalo ke zkoumání etické komisi FF UK. Po vice jak měsíci dospěla komise k závěru, který nás poměrně překvapil, a se kterým se neztotožňujeme. Při diskusích s kolegy z české vědecké komunity jsme narazili na značnou variabilitu v tom jak je pojem autoplagiát chápán.

25. 1. 2022
Článek FVŽ

Otevřená výzva akademické obci Mendelovy Univerzity v Brně

Dne 25.1. 2022 zveřejnila společná vyšetřovací komise CEITEC, VUT a Mendelovy Univerzity výsledky šetření týkající se podezření na manipulace s daty v publikacích prof. Adama. Komise po prozkoumání 12 publikací dospěla k závěru, že k těmto manipulacím skutečně došlo, že ze strany prof. Adama došlo k porušení zásad správně vědecké praxe a doporučila retrakci 6 zkoumaných článků  (u dalších tří publikací doporučila retrakci zvážit).

19. 1. 2022
Článek FVŽ

Akademické rychlokvašky z MDPI aneb special issues jako díra v systému

Čínské open-access vydavatelství MDPI se v poslední stalo tématem vzrušených debat ve vědecké komunitě. Pokusili jsme se zanalyzovat vlastnosti recenzních řízení z trochu jiného pohledu, než je obvyklé. Zaměřili jsme se na dobu jeho trvání, což je volně dostupná informace u každé publikace. Chtěli jsme zjistit co je pravdy na tom, že MDPI dokáže vyřídit recenzní řízení velmi rychle (v porovnání s jinými vydavateli) a jestli existují i publikace, u kterých bylo recenzní řízení tak rychlé, že budí oprávněné pochyby o kvalitě provedení.

PřílohaVelikost
Image icon mdpi_hist.png70.63 KB
24. 11. 2021
Článek FVŽ

Predátorská pandemie? Další rektor s pochybnou publikační praxí.

Prof. Kamil Kuča, rektor Univerzity Hradec Králové, má publikační profil podobný kandidátovi na rektora MENDELU, prof. Vojtěchovi Adamovi. Společně dokonce publikovali několik článků.  Oba také podle stránek PubPeer čelí podezření s manipulací s obrazovým materiálem ve svých publikacích, byť v tomto případě jde o jediný článek. Obě publikační portfolia jsou plná publikací v eticky sporných nakladatelství a vědeckých výstupů je tolik, že lze pochybovat o přínosu obou osob k jejich tvorbě.

PřílohaVelikost
Office spreadsheet icon kuca-publikace.xls486.5 KB
3. 11. 2021
Článek FVŽ

Kandidát na rektora Mendelovy univerzity jako ztělesnění pochybných publikačních praktik

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně zvolil na pozici rektora Vojtěcha Adama, který má do úřadu nastoupit v únoru 2022. Záhy se však objevily pochybnosti o jeho publikační praxi.

PřílohaVelikost
Office spreadsheet icon publikace-adam.xls439.5 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru