Jste zde

Otevřená výzva akademické obci Mendelovy Univerzity v Brně

25. 1. 2022

Otevřená výzva akademické obci Mendelovy Univerzity v Brně

Dne 25.1. 2022 zveřejnila společná vyšetřovací komise CEITEC, VUT a Mendelovy Univerzity výsledky šetření týkající se podezření na manipulace s daty v publikacích prof. Adama. Komise po prozkoumání 12 publikací dospěla k závěru, že k těmto manipulacím skutečně došlo, že ze strany prof. Adama došlo k porušení zásad správně vědecké praxe a doporučila retrakci 6 zkoumaných článků  (u dalších tří publikací doporučila retrakci zvážit). Komise také vyjádřila znepokojení nad nízkou kvalitou vědeckých časopisů, ve kterých byly tyto publikace zveřejněny. V návaznosti na výsledky tohoto šetření tedy vyzýváme:

1. Prof. Adama aby okamžitě rezignoval na post příštího rektora Mendelovy Univerzity a další vedoucí pozice ve vědeckých institucích. Jeho setrvání ve funkci by znamenalo vážné poškození nejen dobrého jména Univerzity, ale i kvality vědecké práce na ní realizované - těžko by mohl sloužit jako příklad svým podřízeným a dohlížet na dodržování etických standardů vědecké práce.

2. Akademický senát MendelU, aby v případě, že prof. Adam z postu rektora neodstoupí okamžitě zahájil proces jeho odvolání a volby nového rektora.

3. Současnou rektorku prof. Nerudovou, aby rozšířila vyšetřování činnosti prof. Adama o tyto oblasti:

a) náš podnět ze dne 3.11. 2021 týkající se masivního využívání eticky pochybných publikačních platforem ze strany prof. Adama

b) audit systémových opatření na MendelU, která měla zabránit opakované produkci publikací s manipulovanými daty a využívání eticky pochybných publikačních platforem.

c) detailní audit všech publikací prof. Adama a jejich případné retrakce.

d) role, kterou publikace se zmanipulovanými daty hrály v řízení ke jmenování profesorem prof. Adama

e) zapojení dalších osob do manipulací s daty v dotčených publikacích.

 

Za spolek Fórum Věda žije!  

            Michaela Vojtková Trtíková, předsedkyně

            Michael Komm, místopředseda