Jste zde

Chci se zapojit jako člen(-ka)

Jako řádný člen / členka získáte:

 

  • zahrnutí do naší elektronické komunikace. Budeme Vás elektronickou poštou s předstihem informovat o pořádaných akcích a aktuálním dění ve vědní politice. 

 

  • možnost se aktivně zapojit do veškerých činností zapsaného spolku, včetně veškerých interních diskusí.

 

  • právo volit a být voleni do orgánů fora. 

 

  • členský příspěvek je od 1. 1. 2019 dobrovolný, přispět na naši činnost můžete na transparentní účet u RB 5009542001/5500.

 

Máte-li zájem stát se členem / členkou spolku Fórum Věda Žije!, je nutné, abyste se dostavili alespoň jednou na jakoukoli schůzi či akci FVŽ!, kde budete přijati za řádného člena podpisem předsedy spolku. Více informací o členství se dozvíte v našich stanovách.