Jste zde

Hledá se kapitán na rozjetý parník

25. 8. 2009

24.8.2009, (koč), Mladá fronta DNES, Liberecký kraj Profesor Vojtěch Konopa je rektorem od 1. února 2003 do dneška. Jeho funkční období končí k 31.1. 2010. * Co se vám ve vašem volebním období povedlo a co jste musel nechat svému nástupci? V investicích se především podařilo realizovat stavbu reprezentativního Informačního centra, kde se sbíhají všechny informační a řídicí nitky. Důstojné místo zde našel i rektorát. Pozitivně hodnotím komplexní rekonstrukci kolejí, čímž získaly další generace studentů moderní bydlení včetně sociálního a sportovního zázemí. Zrekonstruovali jsme také budovu A, vytvořili tak důstojné prostředí pro dvě fakulty včetně laboratoří. Poměrně dobře jsme připravili další kroky generelu- výstavbu budov G a L v areálu Studentská. V rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace může univerzita získat potřebné laboratoře i učebny. Mimo investice bych rád připomněl nové nasměrování fakulty pedagogické. Akreditovaly se zde i nové nepedagogické studijní programy. To reflektuje i změna názvu na Fakultu přírodovědně - humanitní a pedagogickou. Významnou událostí bylo založení Ústavu zdravotnických studií, který rozšířil nabídku univerzity o studijní programy zaměřené na zdravotnictví. Letos otevíráme i nový studijní program Nanotechnologie . Výrazně se rozšířila spolupráce s průmyslem, vývoj a výzkum na univerzitě ve většině případů koresponduje s praxí. To je slušná deviza, kterou přenechám svému nástupci. Chci mu ale předat nikoliv bilanci úspěchů či neúspěchů, ale dynamickou a živou instituci. Chci mu předat školu jako rozjetý parník, na kterém se za jízdy mění kapitán. Jsem ale přesvědčen, že zásadní odchylky u kormidla nebudou nutné. Velké resty si neuvědomuji, mrzí mě například, že jsem nestihl prosadit jednotnou univerzitní prezentaci. * Máte favorita pro příští volební období? Mám. Ale neřeknu. Napadá mě dost lidí, kteří by se na tuto funkci hodili.. * Co očekáváte od voleb a co by měla být priorita budoucího rektora? Doufám, že se bude vybírat z většího počtu kandidátů, že se můj favorit dostane do užšího výběru a že do křesla rektora usedne člověk velkorysý, ale zároveň i tvrdý. Že bude mít jasně definovatelnou vizi a bude žít problémy školy. Situace bude totiž stále složitější hospodářsky i politicky. Jistý vliv na pozici vysokých škol budou mít jistě turbulence kolem Akademie věd a nový rektor je bude muset obezřetně posuzovat. K prioritám by měla patřit snaha o zkvalitňování podmínek pro vědu a výzkum, prohlubování spolupráce s průmyslovými podniky a vytváření pozitivního obrazu univerzity ve společnosti. * Je něco, co byste mu doporučil a něco, před čím byste ho chtěl varovat? Doporučil bych mu, aby nezaváděl autoritativní řízení školy a aby řídil školu více vlivem než mocí. Řízení školy prostřednictvím děkanů je jako držet v ruce klubko hadů. Tak bych ho varoval, aby se mu ani při liberálním způsobu řízení to klubko nerozuteklo. Měl by si dát pozor na stále se zhoršující klima pro autonomii vysokých škol a snahu prosazovat stále tužší předpisy. * Jak hodnotíte postavení Technické univerzity Liberec jako instituce? Vede si dobře. Je vnímána jako kvalitní vysoká škola, která přesahuje svým významem liberecký region. Stala se vyhledávaným partnerem průmyslových podniků a hospodářské sféry vůbec. Každoročně rozšiřuje nabídku studijních programů. Je naší základní filosofií nově otevírat především takové studijní obory, které reflektují na výsledky vědy a výzkumu a na požadavky hospodářské praxe. Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj