Jste zde

Slovník středověké latiny v polovině

29. 8. 2009
28.8.2009, (kč), Právo Vyšel 20. díl Slovníku středověké latiny v českých zemích, významný počin Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Dílo registruje slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích od 9. do 16. století.