Jste zde

Jak se světoví odborníci nadchli

23. 8. 2009

20.8.2009, Jiří Machalický, Lidové noviny, Peter Kováč vydává unikátní projekt o stavitelích gotických katedrál Historik umění Peter Kováč postupně uskutečňuje unikátní ediční záměr nazvaný Stavitelé katedrál, který bude mít celkem pět dílů. Zatím vyšly dva z nich - katedrála v Chartres a Kristova trnová koruna. Kováč byl sám překvapen, jak ochotně mu vyšli vstříc významní odborníci ze západoevropských zemí, kteří mají v této oblasti tu nejlepší pověst, a pro knihu mu poskytli své studie. „Byli nadšeni tím, že jejich texty uveřejněné v nejvýznamnějších sbornících a odborných časopisech v různých světových jazycích budou přeloženy do češtiny, byla to pro ně kuriozita,“ vysvětluje autor. Nadšení odborníků dokonce dosáhlo takové míry, že poskytli své texty bez nároků na autorská práva a honorář. Dosud nepřeložené středověké dokumenty Katedrála v Chartres se v širším smyslu zabývá francouzským uměním rané a vrcholné gotiky. Kováčovi se podařilo získat texty od tak významných teoretiků, jako jsou André Chédeville z Francie, John James z Austrálie, Henry Adams ze Spojených států amerických a také Jiří Fajt, působící v Praze a Berlíně. Autor a sestavovatel, který se středověkému umění vedle práce uměleckého kritika věnuje již od studijních let na FF UK, dokázal spolu s přizvanými kolegy poutavou formou přiblížit období rané a vrcholné gotiky. Tehdy vyrůstaly stále odvážnější a velkoryseji navržené katedrály, které jsou dodnes symbolem své doby. Kniha hodnotí významnou epochu, v níž se prudce rozvíjel architektonický styl, a to především v případě nejvýznamnějších sakrálních staveb. Bohatá církev je zadávala nejschopnějším stavitelům, z nichž mnozí přes své mistrovství dodnes zůstávají bezejmenní. Kováč patří k těm, kteří se svými tématy zabývají důkladně a systematicky. Navíc dokáže vyjádřit složité vztahy přístupnou formou. Je také třeba zdůraznit, že sám pořizoval v mnoha případech nové fotografie. A často z dosud neznámých a nezvyklých pohledů. Zachytil architekturu i sochy po nedávných restaurátorských zásazích. Druhý díl, nazvaný Kristova trnová koruna, který vyšel v letošním roce, je zpracován se stejnou důkladností. Kováč opět přizval několik spolupracovníků, patřících ve svém oboru ke světové špičce. Tentokrát jsou to Pavol Černý z Olomouce, opět John James z Austrálie, Chiara Mercuri z Říma, Otto von Simson z Berlína a další. Kniha se zabývá obdobím Ludvíka IX. v souvislosti s jeho získáním významné křesťanské památky - Kristovy trnové koruny. Pro tu pak nechal postavit fascinující palácovou kapli Saint Chapelle, která je jedním z nejpřesvědčivějších dokladů vysoké úrovně francouzské a pařížské gotické architektury, ovlivňující celou Evropu. Obdivuhodnou součástí knihy se stal soubor středověkých dokumentů, dosud nepřeložených do žádného moderního jazyka. Kováč říká, že se mu pro jeho záměr podařilo získat Hanu Florianovou z České akademie věd, která je významnou odbornicí na středověkou latinu. Ta texty přeložila do češtiny. Přitom dosud neexistují jejich překlady ani do angličtiny, francouzštiny či němčiny. Obě knihy jsou na jedné straně vysoce odborné a na druhé straně napsané každému přístupnou a srozumitelnou formou. Kováčův projekt patří k těm, které pro historii získávají další zájemce různého zaměření i stupně humanitního vzdělání. Kromě promyšlené koncepce, v níž se střídají texty různého typu, jsou obdivuhodné nadšení a idealismus editora, který druhý díl projektu vydal vlastním nákladem. A v této chvíli již dokončuje další svazek.