Jste zde

Město chystá výstavu o nástupu Lucemburků

23. 8. 2009

19.8.2009, Jana Šprunková, Právo Vyvrcholením příštího kulturního a turistického roku má být akce, která připomene odkaz prvního z nich Rozsáhlou výstavu, která připomene 700. výročí nástupu dynastie Lucemburků na český trůn a vzniku soustátí České koruny, plánuje město na podzim příštího roku. Včera radní souhlasili s uvolněním 7,2 miliónu korun na její přípravu. Místem výstavy bude Dům U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, který je podle ředitele Archivu hlavního města Václava Ledvinky sám exponátem. „Byl sídlem Elišky Přemyslovny a nějaký čas tam pobýval i její manžel, Jan Lucemburský,“ řekl Ledvinka. Jan 3. prosince 1310 dobyl Prahu, ovládl Staré Město, formální svatbou se spojil s Eliškou a za dva měsíce byl korunován českým králem. „Více než sto let pak dynastie určovala osudy české země,“ konstatoval Ledvinka. Praha se stala za vlády Lucemburků politickým centrem svaté říše římské a nejdůležitější metropolí na sever od Alp a na východ od Rýna. Na výstavě se bude podílet kromě Archivu hlavního města také Galerie a městské muzeum, které mají ve svých sbírkách podstatnou část exponátů, jež by měly být představeny veřejnosti. „Praha si nesmí udělat ostudu, výstavu bude každý poměřovat s výstavou o Karlu IV., císaři z Boží milosti v New Yorku a Praze i maďarskou výstavou o Zikmundu Lucemburském,“ míní archivář. Vedle domácích by se měly na výstavě objevit také listiny a rukopisy z Lucemburska, předměty z polského Slezska i exponáty ze Slovenska. „K vidění budou také už dříve vystavené pohřební královské insignie panovníků, kteří byli před Janem Lucemburským, předměty ze svatovítského pokladu nebo fresky z pražských domů,“ řekl Ledvinka. V rámci výstavy budou v Domě U kamenného zvonu doprovodné akce., Jednou z nich má být mezinárodní kolokvium na téma Sňatky jako kulturní výměna. Odborníci z Ústavu dějin a umění (Akademie) (věd) ČR a z Filozofické fakulty Karlovy univerzity, od nichž impuls k uspořádání výstavy vyšel, se domnívají, že by se tak mohla uzavřít trojice výstav o hlavních představitelích lucemburské dynastie ve střední Evropě.