Jste zde

Nepřesná formulace v MF Dnes

15. 1. 2016

V páteční MF Dnes vyšel článek Marka Přibila s názvem "Kafemlejnek obnažil pokřivené pozadí české vědy", který se věnuje problematice publikování v predátorských časopisech (podrobnější info ke kauze je na stránce našeho projektu antipredátor). Ve článku se mimo jiné objevuje i následující věta:

"Problém s kvazi vědeckými periodiky, jež si vědci k vykazování publikační činnosti zvykli nadužívat, se týká pětaosmdesáti procent českých vysokých škol; Akademie věd vykázala dle aktuálních odhadů dvanáct procent obskurních výstupů!"

Tato poměrně zmatená formulace se dá chápat i tak, že 85% publikací na VŠ (a 12% na AV) vychází v predátorských časopisech. Tak špatně na tom naštěstí česká věda není, skutečnost je taková, že cca 85% publikací, které jsme nalezli v rámci projektu antipredátor (dohromady asi 500 kusů) vzniklo na VŠ a 12% na AV, jak ukázal Daniel Münich na svém blogu. Dohromady bylo do RIVu k dnešnímu dni vykázáno 369 843 výsledků typu J, ze kterých jsme našli 510 publikací v predátorských časopisech, tj. 0.14 % vvýsledků. Za AV bylo do RIVu vykázáno 93 432 výsledků typu J z čehož 61 vyšlo v predátorských časopisech, tj. 0.07%.


Nevíme, jestli to celé M. Přibil jen nešťastně zformuloval nebo špatně pochopil. Každopádně pokud by článek s námi zkonzultoval, nemuselo k tomuto nedorozumění dojít.