Jste zde

Otevřený dopis vládě Slovenské republiky na podporu vědy na Slovensku

26. 11. 2014
Související kauza: 
Problémy slovenské VaVaI

Vážený pane premiére, vážení páni ministři,

my, členky a členové spolku Fórum Věda žije!, se na Vás, vládu Slovenské republiky, znovu obracíme s naléhavou prosbou, která se týká našich kolegů a kolegyň, slovenských vědců. Chtěli bychom Vás opět požádat o vstřícnější a konstruktivnější dialog se slovenskými vědci a o větší snahu o vytvoření skutečně perspektivního financování veřejného výzkumu, který zajistí Slovensku rozvoj vědy a následně i zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti.

Pozorně sledujeme vyhrocenou situaci ve slovenské vědě. Musíme dát za pravdu našim slovenským kolegům, že v této krizi nejde pouze o snížený rozpočet Slovenské akadémie ved, které hrozí likvidace, nebo o stagnaci Agentury na podporu výzkumu a vývoje, která nemá dost prostředků na nové projekty, ale že ve hře je alarmující únik mozků ze Slovenska a že je ohrožena tzv. intelektuální bezpečnost státu. Jsme přesvědčeni, že v této situaci slovenští vědci nemají jinou možnost, než na uvedená rizika veřejně upozorňovat, a to i formou protestů. Jsme přesvědčeni, že našim kolegům jde především o další, trvale udržitelný rozvoj Slovenska po všech stránkách, který je nemyslitelný bez rozvoje vědy a vzdělanosti. Proto podporujeme jejich aktivity včetně protestů.

Podporujeme požadavky iniciativy „Veda chce žiť!“:

  1. Stabilizovat financování Slovenské akademie věd a dát veřejný příslib, že při plánovaném růstu rozpočtových výdajů neklesne pod 0,45% výdajů státního rozpočtu,

  2. Posilnit soutěžní financování vědy prostřednictvím národní grantové agentury APVV a garantovat pravidelnou valorizaci této formy financování vědy na vědeckých pracovištích na Slovensku

  3. Vyjmout Slovenskou akademii věd z programu ESO.

Jsme přesvědčeni, že tyto požadavky jsou pro přežití slovenské vědy minimální a že ignorovat je by znamenalo rezignovat na budoucnost země.

Součástí programového prohlášení vlády SR je příslib, že „V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a efektivity.“ Jsme přesvědčeni, že pouze naplněním tohoto slibu si Vaše vláda vytvoří předpoklady pro splnění dalšího bodu prohlášení, který si vytyčila, a to založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života“.

Vyzýváme Vás proto, aby vláda SR přehodnotila své dosavadní kroky, navázala s vědci poctivý dialog a v souladu se svým programovým prohlášením hledala cesty pro další rozvoj podpory vědy na Slovensku.

V úctě předsednictvo spolku Věda žije!

PřílohaVelikost
PDF icon otevreny_dopis_SR_II.pdf75.39 KB