Jste zde

Kandidáti do předsednictva Grantové agentury ČR: Podmínky Juniorských grantů nejsou v pořádku, je třeba zlepšit komunikaci s odbornou veřejností.

25. 9. 2014
Související kauza: 
GA ČR - centra excelence

 

Praha, 25.9.2014: - Fórum Věda žije! se zeptalo osmi kandidátů a kandidátek do předsednictva GA ČR na jejich pohled na další vývoj agentury. Otázky se týkaly především aktuálních problémů GA ČR a podmínek Juniorských grantů, jejichž zavedení na začátku tohoto roku vyvolalo polemiku v rámci vědecké obce. Polovina kandidátů vypracovala odpovědi (dostupné v příloze), ze kterých vyplývá, že jako stěžejní problém vidí komunikaci předsednictva agentury s vědeckou komunitou a zlepšení transparentnosti agentury.

 

Chci především přispět k transparentnosti všech činností předsednictva a celé agentury. Schopnost obhájit před odbornou komunitou, politickou reprezentací i laickou veřejností efektivitu, průhlednost a kontrolovatelnost vnitřních pravidel a odbornou relevanci výstupů hodnocení návrhů projektů představuje pro GA ČR v současnosti podle mne prioritní úkol,“ napsal profesor Jan Holzer z Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

Kandidáti také zdůrazňují, že o nově zaváděných pravidlech v grantových soutěžích je třeba informovat s předstihem a po důkladné diskusi v rámci vědecké obce. Předsednictvo by se také mělo vyvarovat prohlášení, která vyznívají arogantně:

 

 

Vynechat způsoby odpovědění, které by mohly působit arogantním dojmem. To znamená v praxi, odpovídat na dotazy věčně a nikoli oficiálními frázemi typu ‘Předsednictvo postupovalo v souladu se zákonem‘,“ napsal v odpovědi profesor Wilken Engelbrecht z Univerzity Palackého v Olomouci.

Kandidáti a kandidátky se kriticky vyjádřili i k nově zavedeným Juniorským grantům, jejichž podmínky považují za nevhodně nastavené, či přímo diskriminující.

 

 

Povinnost nepřetržité půlroční zahraniční postdoktorské stáže považuji za diskriminující – za prvé stáž nemusí být předpokladem úspěšného řešení projektu, a za druhé není vždy možné stáž absolvovat – a to z různých důvodů, nejen ‘závažných zdravotních‘, jak stojí v dokumentaci,” uvedla docentka Helena Ulbrechtová, ředitelka Slovanského ústavu AV ČR.

 

 

Otázky směřovaly i ke změnám ve fungování samotného předsednictva agentury:

 

 

Domnívám se, že je především nutno zavést kontrolní mechanismus pro případy, kdy by mohlo docházet k nedodržování nastavených pravidel,“ napsala docentka Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity v Brně.

 

 

Odpovědi kandidátů reflektují kritiku, které čelilo dosavadní předsednictvo agentury pod vedením profesora Petra Matějů. Nový člen předsednictva to ale nebude mít jednoduché.

 

 

Pozice nového člena předsednictva bude značně komplikovaná tím, že bude muset spolupracovat se stávajícími členy, kteří jsou spoluzodpovědní za aktuální stav agentury. Domnívám se, že by bylo vhodnější, kdyby RVVI odvolala celé současné vedení GA ČR a zvolila nové,” řekl Michael Komm, předseda spolku Fórum Věda žije!