Jste zde

FÓRUM VĚDA ŽIJE! POŽADUJE ODVOLÁNÍ PŘEDSEDNICTVA GRANTOVÉ AGENTURY ČR

4. 3. 2014
Související kauza: 
GA ČR - centra excelence

 

Praha, 4. března 2014 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) každoročně vědcům a vědkyním uděluje granty, na kterých je v současné době mnoho vědeckých týmů existenčně závislých. Nové podmínky soutěže vyvolaly ve vědecké komunitě silně negativní ohlasy a protesty.

 

 

 

Nejkontroverznější novinku z dílny předsednictva GA ČR někteří vědci považují za „poslední kapku“ a ozývají se dokonce výzvy k podání žaloby na agenturu. Podle nového pravidla totiž navrhovatelé a spolunavrhovatelé, jejichž návrhy budou v prvním kole letošní soutěže ohodnoceny známkou „C“, budou v příštím roce automaticky diskvalifikováni, a nebudou se moci soutěže o peníze pro svůj výzkum zúčastnit vůbec.

 

 

 

Několik expertů, kteří se podílejí na hodnocení projektů, nám potvrdilo, že GA ČR striktně vyžaduje, aby bylo v prvním kole vždy vyřazeno alespoň 30 % projektů v každém panelu (hodnocení „C“). Všichni tito navrhovatelé by tak přišli o možnost ucházet se o granty v dalším roce, a to ne nutně proto, že by jejich projekt byl špatně připraven. Ve spodních 30 % projektů nemusí být jen ty vyloženě nekvalitní, ale třeba i ty s pouhými formálními nedostatky. „Považuji za zcela nepochopitelné, že se uvedené pravidlo vztahuje také na juniorské granty, o které budou žádat mladí perspektivní vědci a vědkyně, kteří se v náročných formálních požadavcích agentury nemusejí zcela orientovat. Mě osobně politika GA ČR velmi úspěšně demotivuje ve vědecké kariéře,“ upozorňuje zástupce FVŽ! Zdeněk Kameník.

 

 

 

Předsednictvo GA ČR tvrdí, že se v zaváděných pravidlech inspiruje podmínkami European Research Council (ERC) grantů. Domníváme se, že role této instituce je zásadně odlišná. ERC granty mají za úkol vysokými prostředky podpořit excelentní vědce a vědkyně, kteří již prokázali své kvality. GA ČR by měl kromě takovýchto případů podporovat i perspektivní vědecké týmy, které potřebují prostředky na dosažení excelence. „Není možné si představovat, že se nám budou zjevovat excelentní týmy z ničeho, a že budou existovat nezávisle na okolních pracovištích,“ říká předseda FVŽ! Michael Komm.

 

 

 

Tradičně arogantní rétorika GA ČR je nepřípustná pro servisní organizaci, která má vědcům pomáhat v jejich výzkumu. Vyjádření GA ČR, že roční vyřazení ze soutěže „poskytne navrhovateli a spolunavrhovateli dostatečný časový prostor pro přípravu a vytvoření kvalitního návrhu“, je výsměch vědecké komunitě. „Jsem přesvědčená, že ve skutečnosti se GA ČR snaží za pomoci absurdních prostředků zvýšit procentuální úspěšnost grantových soutěží. Tato úspěšnost v minulých letech prudce poklesla zejména poté, co byly do grantů zahrnuty mzdové prostředky, a dostala se na úroveň, kdy o podpoře či odmítnutí návrhů rozhodují často nepatrné fluktuace v doporučeních hodnotitelů. Ze seriózní grantové soutěže se tak pomalu stává bizarní loterie,“ dodává místopředsedkyně FVŽ! Michaela Vojtková.

 

 

 

Toto svévolné pravidlo považujeme za další selhání předsednictva GA ČR podobně jako ty předchozí:

 

  • nedávné zrušení postdoktorských grantů a zavedení grantů juniorských s věkovým limitem 35 let;

  • ignorování nálezu ombudsmana z podezření z diskriminace na základě pohlaví, který diskriminaci potvrdil a doporučil GA ČR přijmout konkrétní kroky ke zlepšení situace vědkyň-matek;

  • neschopnost zajistit hladké fungování již v minulosti kritizovaného webového systému pro grantové přihlášky, jehož výpadky v minulosti vedly i k odložení grantových soutěží;

  • neschopnost dlouhodobě plánovat rozdělování finančních prostředků na granty.

  • komunikace GA ČR s veřejností v roce 2013 poklesla zřejmě na historické minimum, když více než půl roku GA ČR nezveřejňovala zápisy ze schůzí předsednictva,
    z Vědecké rady ani z Kontrolní rady GA ČR.

 

 

 

Mladí vědci a vědkyně sdružení ve Fóru Věda žije! požadují, aby:

 

 

 

  • GAČR zveřejnil úplné znění postupů hodnocení projektů včetně všech pokynů pro hodnotitele, aby tak potvrdila nebo vyvrátila, jestli po hodnotitelích v prvním kole vyžaduje vyřazení 30 % projektů (hodnocení „C“) .

 

  • GA ČR zveřejnil relevantní statistická data, která potvrdí údajné opakované podávání návrhů nedostatečné úrovně.

  • RVVI doporučila vládě ČR odvolání předsednictva GA ČR z důvodu jeho nekompetentnosti a naprosté ztráty důvěry.

 

 

 

Michael Komm, předseda, zástupce věd o neživé přírodě

 

tel. 777 553 579

 

Michaela Vojtková, místopředsedkyně, zástupkyně společenských a humanitních věd

 

tel. 777 068 338

 

Zdeněk Kameník, místopředseda, zástupce věd o živé přírodě
tel. 723 663 307

 

 

 

Kdo jsme:

 

Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce.