Jste zde

Fórum Věda žije! žádá o přístup k informacím o případech, kdy předsednictvo Grantové agentury ČR nerespektovalo při výběru projektů k financování závěry odborných panelů

13. 2. 2014
Související kauza: 
GA ČR - centra excelence

 

V souvislosti s nedávným vývojem v Grantové agentuře České republiky podává o. s. Fórum Věda žije! žádost o zpřístupnění informací dle zákona č. 106/1999. Předmětem žádosti jsou všechny případy, kdy předsednictvo agentury zasáhlo do grantových soutěží a rozhodlo o financování projektů v rozporu s doporučením hodnotících panelů. Považujeme za varovné znamení, že poslední takový případ z konce minulého roku vedl k rezignaci předsedů několika panelů.

 

Grantová agentura je svými představiteli často prezentována jako profesionální, nezávislá a transparentní instituce, která nepodléhá politickým ani profesním tlakům. Ve skutečnosti lze o jednotlivých grantových soutěžích dohledat jen minimum informací. Nezveřejňují se žádné informace o projektech, které nedostaly podporu, takže není možné odvodit ani tak základní údaj, jako je procentuální úspěšnost grantových soutěží. Agentura rovněž přestala zveřejňovat zápisy z kontrolní rady a zápisy předsednictva se objevují se značným zpožděním, po čase dokonce měněny jako zápis z 5. 12. 2013, více zde: http://www.gacr.cz/o-ga-cr/predsednictvo-ga-cr/.

 

Rovněž není jasné, jaké všechny údaje o navržených projektech a jejich řešitelích agentura uchovává ve svém systému GRIS. Tento stav věcí považujeme za krajně nevyhovující. Zaslanou žádostí proto chceme potvrdit to, co agentura hlásá: transparentnost, profesionalitu a nezávislost.

 

 

 

 

 

Předsednictvo občanského sdružení Fóra Věda žije!

 

Ir. Mgr. Michael Komm, Ph.D. - komm@vedazije.cz

 

Mgr. Michaela Vojtková - vojtkova@vedazije.cz

 

Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D. - kamenik@vedazije.cz

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon TZ_zadost.pdf46.67 KB
PDF icon zadost.pdf43.54 KB