Jste zde

Fórum Věda žije! zjistilo, jakým směrem se bude po volbách vyvíjet česká věda, podle předvolebních slibů čeká vědce a vědkyně růžová budoucnost!

17. 10. 2013

 

Praha, 17. 10. 2013 - V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny PČR zjišťovalo občanské sdružení Fórum Věda žije! názory kandidujících politických stran na řízení vědy a výzkumu v ČR. FVŽ! oslovilo všechny politické subjekty, které kandidují ve všech krajích ČR, a zaslalo jim krátký dotazník obsahující 8 otázek týkajících se vědy a výzkumu v ČR.


Z oslovených 16 subjektů odpovědělo 8: ČSSD, KSČM, TOP 09, ODS, SPOZ, Strana zelených, Pirátská strana a Strana svobodných občanů (SSO). 8 zbývajících politických subjektů ani po urgenci na dotazník neodpovědělo.


Financování VaV

V odpovědích se většina politických stran shodla, že věda a výzkum (VaV) jsou významnou prioritou a že by měly být adekvátně financovány. Všichni by chtěli financování VaV navýšit, polovina by směřovala k hodnotě 3% HDP doporučované v EU. SPOZ uvádí cíl minimálně 1,5% HDP, TOP09 by přihlédla k možnostem. Pouze SSO soudí, že optimální výši investic do výzkumu pro republiku jako celek není vhodné centrálně plánovat a iniciativu by přenechala firmám.


Hodnocení VaV

Politické strany by se zasazovaly o transparentní mechanismy hodnocení vědeckých výsledků založeném na expertních (peer-review) systémech hodnocení kvality, mechanické hodnocení založené na počtech výsledků považují za škodlivé. Aplikovaný výzkum má být hodnocen jinak než základní. Podle SPOZ hodnocení VaV není věcí politických stran, podle SSO si každá instituce má najít vlastní systém.

Základní vs. aplikovaný výzkum

Většina respondentů zdůraznila důležitost základního výzkumu. ČSSD, ODS, KSČM, SPOZ zdůraznili roli státu a veřejných zdrojů při jeho financování. PS podporuje rovnocenný přístup k základnímu i aplikovanému výzkumu, podle SSO by stát neměl financovat aplikovaný výzkum. Aplikovaný výzkum ve firmách by měl být podle většiny podporován ze soukromých zdrojů a stát by ho měl podporovat pouze nepřímo (daňové úlevy).


Role RVVI

RVVI by se měla dočkat významných změn. Podle ČSSD, TOP09 a PS by se měla vrátit ke tvorbě strategií a k funkci pouze poradního orgánu. Podle SSO by RVVI měla ukončit činnost. KSČM a SZ volají po zřízení speciálního úřadu pro vědu a výzkum, a to na úrovni ministerstva.


Úplné znění všech otázek a odpovědí lze nalézt na  http://www.vedazije.cz/node/2368.


1. Kolik finančních prostředků by měla ČR vynakládat na výzkum?

2. Jak si představujete systém hodnocení vědeckých výsledků a rozdělování financí mezi jednotlivé instituce zabývající se výzkumem?

3. Domníváte se, že by oproti současnému stavu měl být více podporován základní nebo aplikovaný výzkum?

4. Jak si představujete řízení podpory výzkumu a fungování RVVI?

5. Podporujete snahu, aby Akademie věd měla možnost vést vlastní doktorandy?

6. Podporujete zavedení školného, případně zápisného na VŠ?

7. Jak si představujete budoucnost grantové podpory základního výzkumu po ukončení činnosti GA ČRu v roce 2015?

8. Měl by stát podporovat výzkum v soukromých firmách? Měl by stát poskytovat firmám přímé finanční dotace na výzkum?Kontakty:

MUDr. Mgr. Helena Janíčková, tel. 721 156 700, e-mail: smyckova@biomed.cas.cz

Mgr. Michaela Vojtková, tel. 777 068 338, e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz

Mgr. Zbyšek Mošna, tel. 777 202 084, e-mail: zbn@ufa.cas.cz