Jste zde

25. 8. 2009: Demonstrace "Stop tunelování české vědy a kultury!"

25. 8. 2009

Fórum Věda žije! uspořádalo v úterý 25. 8. 2008 v 16.00 na Palachově náměstí v Praze demonstraci „Stop tunelování české vědy a kultury!“ Účastníci protestovali proti postupu vlády České republiky a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace vůči Akademii věd České republiky. Protest se neomezil pouze na otázku kráceného rozpočtu této přední vědecké instituce, ale zaměřil se také na obecně negativní dopad současné politické situace na oblast vědy, kultury a školství. Na demonstraci vystoupili profesoři Karlovy univerzity Stanislav Komárek a Tomáš Halík, ředitel Národního divadla Ondřej Černý, děkan FI Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, socioložka Marcela Linková, biolog Jan Kolář a Jan Vávra ze společnosti Za Česko kulturní. Na shromáždění zazněla rovněž poselství publicisty Ivana Medka a astrofyzika Jiřího Grygara. Demonstrace se podle odhadu zúčastnilo asi tisíc lidí. Videa na youtube: http://www.youtube.com/user/vedazije