Jste zde

Otevřený dopis ministru financí Ivanu Pilnému od vědců a vědkyň Fóra Věda žije!

12. 6. 2017

Praha, 12. 6. 2017 – Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda žije! zaslali ministru financí Ivanu Pilnému otevřený dopis, ve kterém ho odrazují od záměru seškrtat rozpočet na výzkum, vývoj a inovace, který předložil vicepremiér Pavel Bělobrádek a který byl schválen vládou. Ten na příští rok původně počítal s 36 miliardami korun, ministr Pilný uvedl, že uvažuje o jeho snížení o 2,8 miliardy korun. Nedostatky v efektivitě podpory především aplikovaného výzkumu a inovací jistě existují, ty je ale třeba řešit změnou koncepce, a ne mechanickými škrty, které by mohly ohrozit provoz nových vědeckých infrastruktur budovaných z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Oblast VaVaI se stále potýká s vnitřním dluhem, který vznikl díky neuváženým rozhodnutím vlád Jana Fišera a Petra Nečase. Navíc potřebuje nové prostředky na provoz vědeckých infrastruktur budovaných z evropských peněz“, říká předseda FVŽ! Lukáš Dvořáček. V posledních letech vláda pravidelně oznamovala, že odsouhlasila historicky nejvyšší rozpočet na VaVaI, což mohlo vést k mylnému dojmu, že vědecké instituce v ČR žijí v přebytku. Není tomu tak, ve skutečnosti v posledních letech šlo pouze o dofinancování skrytého dluhu ve výzkumných organizacích, který vznikl nedostatečným financováním jejich rozvoje v období vlád Jana Fišera a Petra Nečase.

„Skutečně existují značné mezery ve vyhodnocování efektivity státní podpory v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Tyto nedostatky je ale třeba řešit zavedením nové koncepce a hledáním nových forem nepřímé podpory tohoto výzkumu, ne mechanickými škrty v rozpočtu“, dodává místopředseda FVŽ! Michael Komm.

Nezapomínejme, že pravidla Evropských strukturálních a investičních fondů vyžadují, aby vybudovaná centra prokázala udržitelnost po dobu nejméně 5 let, navíc výslovně zakazují jejich financování na úkor již existujících výzkumných pracovišť“, dodává Michaela Trtíková Vojtková. Hrozí, že neuvážený pokus ušetřit na rozpočtu VaVaI způsobí značné ztráty ve státním rozpočtu, vzniklé povinností prostředky z ESIF vrátit pro nedodržení těchto podmínek.

Plné znění otevřeného dopisu je dostupné v příloze. 

Zástupci Fóra Věda žije!
Michael Komm, místopředseda, zástupce věd o neživé přírodě: tel. 777 553 579,
Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně, zástupkyně společenských a humanitních věd: tel. 777 068 338
Lukáš Dvořáček, předseda, zástupce věd o živé přírodě: tel. 777 977 959

Fórum Věda žije!, z.s. je zapsaným spolkem, který vznikl v létě 2009. Slouží především jako fórum pro veřejný prostor ve vědě. FVŽ! je otevřené pro všechny, kteří si uvědomují nezbytnost vlastního aktivního přístupu a zájmu o problematiku vědní politiky ČR. Nejde nám však jen o aktuální problémy české vědy. Zajímá nás role vzdělanosti a vědy v širším společenském kontextu a model jejich veřejného spravování. Aktivity a prohlášení občanského sdružení Fórum Věda žije! vyjadřují výlučně postoje jeho členů. Členství i činnost ve Fóru Věda žije! jsou čistě dobrovolnými, za svoji činnost nepobírají členové a členky FVŽ! žádnou finanční odměnu.