Jste zde

Fórum Věda žije! píše otevřený dopis premiérovi, obává se návratu Miroslavy Kopicové do vědní politiky

19. 12. 2017

Praha, 19. 12. 2017 - Vědci a vědkyně ze spolku Fórum Věda žije! napsali
otevřený dopis premiérovi Andrejovi Babišovi, ve kterém ho varují před
jmenováním bývalé ministryně školství Miroslavy Kopicové do Rady pro
výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Takový krok by byl nejen v rozporu se
statusem Rady, ale především by hrozil návratem k vývoji mezi lety 2009 -
2014, kdy Kopicová zastávala funkci první místopředsedkyně RVVI. Toto
období bylo pro českou vědu výrazně nepříznivé.

„Miroslava Kopicová v minulosti propagovala přímou podporu vývoje a inovací, ovšem
programy zaměřené na tento typ výzkumu byly naprosto nedostatečně kontrolované.
Dodnes není jasné, jaký měly pro Českou republiku přínos
,“ říká Lukáš Dvořáček, předseda
spolku Věda žije!

„Během působení Miroslavy Kopicové v RVVI byl zaveden mechanický způsob hodnocení
vědeckých výstupů, tzv. kafemlejnek, který nejen že nedokázal upřednostnit opravdu
kvalitní vědu nad masovou produkcí málo kvalitních výsledků, ale díky své nedokonalosti
odměňoval některé vědce za využívání neetických publikačních platforem
,“ dodává
Michael Komm, místopředseda spolku.

Velice často se dnes setkáváme už i ve vědě s nekompetencí a trafikanstvím. Určovat
strategické cíle vědy a výzkumu by měli lidé, kteří se v problematice aktuálně a dlouhodobě
pohybují a nejsou napojeni na staré politické struktury protkané skandály
,“ dodává
Michaela Trtíková Vojtková.

Pozn.: Pokud by byla Kopicová zpět do RVVI jmenována dříve než 3. července 2018, bylo by to
od vlády, která tak učiní, v přímém rozporu se zákonem. Kopicová byla odvolána 2. 7. 2014
usnesením vlády č. 523 (http://bit.ly/2kAovUF). Funkční období je čtyřleté a smí být podle
paragrafu 35 odst. 6 zákona 130/2002 vykonáváno nejvýše dvě po sobě jdoucí období. To dále
podle posudku Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i., (http://bit.ly/2k1fc0G) nelze vykládat jinak,
než že mezi koncem jednoho a začátkem druhého musí uběhnout doba celého funkčního období
(nejde obcházet přerušením například na jeden den, argumentaci viz např. zde:
http://bit.ly/2k1nwh6)

Plné znění otevřeného dopisu naleznete v příloze. 

Kontakt:
Mgr. Lukáš Dvořáček - dvoracek@vedazije.cz
Předseda, zástupce pro vědy o živé přírodě
Mgr. Michaela Vojtková - vojtkova@vedazije.cz
Místopředsedkyně, zástupkyně pro humanitní vědy
Ir. Mgr. Michael Komm, PhD. - komm@vedazije.cz
Místopředseda, zástupce pro vědy o neživé přírodě

PřílohaVelikost
PDF icon Otevřený dopis519.01 KB
PDF icon Tisková zpráva532.88 KB