Jste zde

Zveřejňujeme znění návrhu novely zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích

24. 7. 2023

Z neveřejných zdrojů jsme získali znění návrhu novely zákona o v.v.i., který významným způsobem omezuje samosprávu těchto institucí a posiluje roli zřizovatele. Tím jsou u rezortních výzkumných institucí příslušná ministerstva a u pracovišť AV vedení Akademie. 

 Přesto, že se jedná o nejzásadnější změnu ve fungování v.v.i. za poslední dekádu, tak tento návrh neprošel žádnou veřejnou debatou a jeho znění nebylo doposud veřejně dostupné. 

Co návrh novely zákona mimo jiné přináší:

  1. Možnost, aby zřizovatel odvolal ředitele v.v.i. bez souhlasu rady pracoviště nebo dozorčí rady (pouze s projednáním)
  2. Možnost, aby zřizovatel sloučil, zrušil nebo rozdělil v.v.i. bez souhlasu rady pracoviště nebo dozorčí rady (pouze s projednáním)
  3. Členy výběrové komise pro volbu ředitele v.v.i. jmenuje zřizovatel (doteď byla volba ředitele v gesci rady pracoviště). Polovina členů je navržena radou pracoviště nebo z řad jejich členů.
  4. Rada pracoviště má nově pouze projednávat rozpočet a výroční zprávy v.v.i. (teď je schvaluje)
  5. Pokud je zřizovatelem ministerstvo, tak je v radě pracoviště přítomen také jeden zástupce zřizovatele jakožto externí člen (Pozn. viz. bod 3)
  6. Možnost bezúplatného převodu majetku v.v.i. na jiné v.v.i. nebo organizační složku státu, která se zabývá výzkumem a vývojem.

V čem je tato novela významná? Podle naších informací je cílená především na rezortní výzkumné instituce s cílem snížit jejich počet (ať už slučováním nebo rušením). Novela ale přináší i významné riziko politizace těchto institucí, protože ministerstva v roli zřizovatele budou mít daleko větší možnosti ovlivňovat dění na institucích. Rezortní výzkumné ústavy. tak mohou následovat osud Ústavu pro studium totalitních režimů, u kterého změny v obsazení parlamentu výrazně ovlivňují cíle výzkumu a pracovních náplň jejích pracovníků. Dále usnadňuje vyvedení majetku z v.v.i., například pozemků, směrem ke zřizovateli.

Změny také dopadnou na fungování Akademie věd, jejíž ústavy mají také status v.v.i. Ve spojení s plánovaným snížením rozpočtu AV bude vedení Akademie vystaveno tlaku na rušení jednotlivých pracovišť. To může spustit dominový efekt, na jehož konci bude oslabená Akademie zcela zrušena. 

 

Za Fórum Věda žije!,

            Michael Komm

PřílohaVelikost
PDF icon novela_zakona_vvi_2023.pdf10.24 MB