Jste zde

Reakce na odpověď rektora UK na otevřený dopis ve věci kauzy prof. Kováře

5. 2. 2019

Vážený pane rektore,

Děkujeme za rychlou odpověď na náš otevřený dopis. Bohužel na nás ale Vaše odpověď působí dojmem, jako byste si plně neuvědomoval celý kontext situace, choulostivost vlastního postavení v ní a možné důsledky svého jednání.

Etická komise ve své odpovědi konstatuje, že Vaše počínání je přinejmenším poněkud nezvyklé. Proč nabízíte Etické komisi odborné posudky, které si nevyžádala? Zdůrazňujeme: odborné posudky, nikoliv svědectví. Pochybujete snad o odborné způsobilosti etické komise a o její schopnosti zadat vypracování posudků, které by případně potřebovala, dostatečně fundovaným odborníkům?

Nad čím musíme vyjádřit krajní údiv je způsob, jakým soustavně přehlížíte význam svého vlastního postavení ve funkci rektora Univerzity Karlovy. Kdyby nevyžádané odborné posudky nabízel Etické komisi kdokoliv z nás, bylo by to snad pouze zvláštní. Když tak činíte Vy, nejvyšší představitel univerzity a nadřízený členů její Etické komise, vypadá to podobně, jako když na přátelské návštěvy k soudcům chodí prezidentův kancléř a sám prezident jim nezištně nabízí dobře míněné rady.

Za těchto okolností je snad už zbytečné znovu zdůrazňovat, že když Etická komise posuzuje podezření vůči člověku, kterého jste si vybral za prorektora, ocitáte se při jakémkoliv zásahu do jejího jednání ve střetu zájmů.

Co se posudků samotných týče, doporučujeme Vám seznámit se s peticí skupiny historiků, která byla nedávno publikována a která polemizuje s jejich kvalitou a možnými následky pro standardy kvality vědecké práce v oboru. Domníváme se, že se zde naplno projevil rozdíl mezi odborností týkající se tématu práce a odborností nutnou k identifikaci plagiátu. 

Znovu Vás tedy žádáme, abyste již nadále nepodnikal kroky, jež by mohly být vnímány jako pokus o ovlivňování činnosti EK a které ohrožují nejen dobrou pověst funkce, již vykonáváte, a univerzity, kterou reprezentujete, ale celé české historické vědy.

Za Fórum Věda žije!,

 

                              Lukáš Dvořáček, předseda

                                  Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

                                  Michael Komm, místopředseda

 

Odkaz na původní otevřený dopis a reakci rektora UK