Jste zde

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve věci údajného plagiátorství Petra Krčála

17. 7. 2018

 

Vážený pane rektore,

 

V minulých dnech se v tisku objevily informace o údajném případu plagiátorství bývalého studenta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petra Krčála. Ten obhájil na Univerzitě Tomáše Bati v roce 2007 balakářskou práci s názvem “Mláděž a volný čas”, ve které se údajně vyskytují pasáže přejaté ze starších prací a jiných zdrojů, které nebyly řádně citovány (viz. např. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-sporna-mista-v-bakalarske-praci...). Vyzýváme Vás, abyste tuto věc nechal řádně prošetřit, a pokud se podezření na plagiát prokáže, přistoupil k řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační prácedle zákona č. 111/1998 Sb. § 47c.

 

Za Fórum Věda žije!,

 

                              Lukáš Dvořáček, předseda

                                  Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

                                  Michael Komm, místopředseda

 

UPDATE: Dne 13.7. 2018 jsme obdrželi následující odpověď z rektorátu UTB:

Na základě informací dostupných z médií naše Fakulta humanitních studií zahájila  kontrolu bakalářské práce Petra Krčála  pomocí antiplagiatorského  systému  Theses.cz, který porovná tuto práci s dříve zveřejněnými vysokoškolskými pracemi. Výsledek zatím není znám, vyžaduje určitý čas.

Bakalářská práce Petra Krčála byla obhájena v roce 2007, tedy v období před zavedením tohoto antiplagiátorského systému na UTB. (Od roku 2008 jsou všechny závěrečné práce na UTB po odevzdání kontrolovány tímto systémem.) V případě zjištění shody z dřívějšími pracemi je každý takový případ individuálně prověřen a pokud se podezření potvrdí, je předán disciplinární komisi, která při zjištění plagiátorství navrhuje děkanovi postih studenta. Maximálním postihem je vyloučení ze studia bez možnosti vypracování nové práce a úspěšného završení studia. Zároveň jsou všechny vysoké školy informovány prostřednictvím systému SIMS (Sdružené informace matrik studentů)  o způsobu ukončení studia v daném případě. 

Obhajoba práce Petra Krčála ale spadá do období, kdy nelze diplom zpětně odebrat (viz  zákon o VŠ v platném znění, § 47c). Další řešení bude pouze v etické rovině.

Obecně  platí, že za úroveň a obsah práce, stejně jako za její obhajobu, odpovídá student.

S pozdravem

Mgr. Jan Malý
redaktor / editor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín