Jste zde

Otevřený dopis rektorovi UK T. Zimovi ve věci údajného plagiátorství prof. Kováře

30. 1. 2019

 

Vážený pane rektore,

S velkým znepokojením jsme zaznamenali Vaše nedávné aktivity ve věci údajného plagiátorství prof. Kováře, které nelze považovat za nic jiného, než za snahu o ovlivňování činnosti etické komise FF UK. Od rektora nejstarší a nejprestižnější univerzity v této zemi bychom očekávali, že budete dbát na to, aby podobná podezření byla podrobně a nestranně vyšetřena příslušnými orgány univerzity a aby tento proces probíhal transparentně. Stejně tak by nebylo od věci zastat se trojice doktorandů, kteří se odhodlali k poukázání na tento případ (a iniciovali tak samočistící mechanismy univerzity) a kteří teď musí čelit projevům nevraživosti, například ze strany akademického senátu UK.

Místo toho jste oslovil dva profesorydle svého výběru, aby posoudili inkriminované texty prof. Kováře. Následně jste se dokonce vyjádřil, že jejich posudky by měly být pro etickou komisi „důležitým zdrojem informací“. Nechceme hodnotit nebo rozporovat jejich odbornost v historických vědách, je třeba si ale uvědomit, že posouzení plagiátu spadá daleko více do odbornosti v oboru etiky než do konkrétního odvětví, kterého se texty týkají. Od toho jsou na Univerzitě Karlově etické komise, které by tuto odbornost měly zajišťovat. Zároveň je naprosto zásadní, aby zvolení odborníci byli nestranní, a aby se tak vyloučil jakýkoliv střet zájmů mezi nimi a autorem údajných plagiátů. Toto je opět úkol pro etickou komisi, která musí být schopná výběr expertů zdůvodnit. V případě Vaší volby se v obou případechjiž objevily informace, že mezi prof. Kovářem,  oslovenými experty a Vámi existují osobní či profesní vazby.

Chápeme, že pro Vás není snadné přihlížet tomu, jak je člověk, kterého jste si vybral jako prorektora, vyšetřován pro možné plagiátorství. V případě, že by se podezření potvrdilo, zpochybnilo by to jistě i Vaše schopnosti výběru lidí, kterými se obklopujete. V tomto směru jste jednoznačně ve střetu zájmů, a proto je nepřípustné, abyste do činnosti etické komise zasahoval. Žádáme Vás proto, abyste těchto aktivit zanechal a vyčkal do zveřejnění verdiktu etické komise.

Za Fórum Věda žije!,

 

                              Lukáš Dvořáček, předseda

                                  Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

                                  Michael Komm, místopředseda