Jste zde

Otevřený dopis rektorce Mendelovy univerzity

4. 7. 2018

Vážená paní rektorko,

 

v minulých dnech se v tisku objevily informace o údajném případu plagiátorství bývalé studentky Mendelovy univerzity v Brně Taťány Malé, rozené Veličkové. Ta obhájila na Mendelově univerzitě v roce 2005 diplomovou práci s názvem “Mikroklimatické podmínky v chovu králíků”, ve které se údajně vyskytují pasáže přejaté ze starších prací, které nebyly řádně citovány (viz. např. https://bit.ly/2u8xe5A). Vyzýváme Vás, abyste tuto věc nechala řádně prošetřit, a pokud se podezření na plagiát prokáže, přistoupila k řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce dle zákona č. 111/1998 Sb. § 47c.

 

V návaznosti na Vaše nedávná prohlášení pro média nám též dovolte připomenout, že pojem plagiát byl poprvé ve svém dnešním významu použit již v prvním století našeho letopočtu římským básníkém Martialisem. V českém prostředí je definován normou ČSN ISO 5127–2003, která vstoupila v platnost dříve, než došlo k sepsání výše uvedené diplomové práce. Rovněž argument, týkající se nemožnosti rozpoznat opsaný text kvůli absenci specializovaného software, působí v tomto případě značně nevěrohodně, vzhledem k tomu, že původní i opsaná práce měly stejného vedoucího.

 

Za Fórum Věda žije!,

 

                              Lukáš Dvořáček, předseda

                              Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

                              Michael Komm, místopředseda

 

PřílohaVelikost
PDF icon otevreny_dopis_mendelu_mala_04072108174.33 KB