Jste zde

Otevřený dopis premiérovi v demisi Andreji Babišovi

17. 4. 2018

 

Vážený pane premiére v demisi,

v minulých dnech jsme zaznamenali informace o Vašem plánu na zavedení slevy na jízdném pro studenty a důchodce. Zároveň se objevila i tabulka, která ukazuje, ze kterých rozpočtových kapitol budou čerpány náklady na příslušné kompenzace dopravním společnostem. Bohužel se ukázalo, že podstatná část těchto prostředků se týká rozpočtu na vědu a vysoké školy (https://bit.ly/2uX7gFC). V kapitolách Akademie věd, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a MŠMT jde dohromady o škrty ve výši přes 850 miliónů korun. Jednalo by se tak o další snížení rozpočtu na dlouhodobě podfinancované kapitoly, potýkající se s vnitřním dluhem, byť vláda ve svém Programovém prohlášení prezentuje rozvoj vědy, výzkumu a vysokoškolské vzdělávání jako jednu ze svých priorit (https://bit.ly/2He34WM). Na problematiku nedostatečného financování těchto kapitol akademická obec upozorňovala při schvalování státního rozpočtu v loňském roce, který je již tak považovaný za velice kompromisní (https://bit.ly/2Hf4bWo, https://bit.ly/2tbCaEj).

 

V situaci, kdy je rezort ministerstva školství výrazně podfinancovaný a kdy se české výzkumné instituce musejí vypořádat s blížícím se výpadkem financování z evropských zdrojů, považujeme jakékoli další krácení rozpočtu za krok zcela špatným směrem.

 

Za stejně závažný problém považujeme fakt, že k těmto škrtům došlo bez jakékoliv konzultace v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), přestože vláda ve svém prohlášení tomuto orgánu přikládá klíčovou roli pro rozpočtové směřování prostředků na vědu, výzkum a inovace (https://bit.ly/2He34WM). Doufáme, že toto není předzvěst nového způsobu formování vědních politik a rozdělování finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace, kdy by RVVI nehrála ani poradní roli. Takový přístup by zcela jistě vedl k zásadní kritice a protestům ze strany akademické a výzkumné komunity.

 

V souvislosti s krácením údajně nevyčerpaných prostředků se objevila řada ekonomických analýz, které rozporují skutečnou dostupnost těchto peněz. Není v naší kompetenci tyto analýzy potvrdit či vyvrátit, přesto ve zvoleném způsobu financování vidíme zásadní riziko: navrhovaný postup bude zabraňovat výzkumným institucím, aby si vytvářely meziroční strategické finanční rezervy a pracovaly na svém promyšleném dlouhodobém rozvoji.

 

Nechceme rozporovat samotný nápad na zavedení slevy na jízdném. Lidé důchodového věku jsou skupinou obyvatel, která je ze všech nejvíce ohrožena chudobou. Stejně tak sleva na jízdném může pomoci studentům z nízkopříjmových rodin překonat sociální bariéry bránící ve studiu na kvalitních středních a vysokých školách. Zároveň ale, spolu s Programovým prohlášením Vaší vlády zdůrazňujeme, že podpora vědy, výzkumu a vysokého školství je klíčová pro rozvoj Česka jakožto země s vyspělou znalostní ekonomikou a sebevědomou vzdělanou společností. Jen taková společnost je schopna ekonomické a sociální nerovnosti řešit skutečně strukturálně a dlouhodobě.

 

Proto považujeme za nepřijatelné, aby byly náklady na slevu jízdného získávány Vámi navrženým způsobem. Věříme, že existují jiné způsoby, jak ve státním rozpočtu potřebné prostředky nalézt.

Plné znění otevřeného dopisu naleznete v příloze.

PřílohaVelikost
PDF icon Plné znění otevřeného dopisu168.36 KB