Jste zde

Otevřený dopis ministrovi školství za zachování programu ERC CZ

22. 8. 2023

V Praze, dne 22.8. 2023

Vážený pane ministře,

cílem tohoto dopisu je upozornit na důležitost ERC CZ grantů pro podporu špičkového výzkumu v ČR a předejít možnosti, že by MŠMT po dobu příštích dvou let nepodporovalo nové projekty tohoto typu. Chtěli bychom na Vás apelovat, abyste podporu nových ERC CZ grantů zachoval i navzdory složité rozpočtové situaci.

Projekty ERC CZ představují zcela unikátní formu podpory excelentních vědeckých nápadů v oblasti výzkumu, který významně posouvá hranice lidského poznání (“frontier research”). Jedná se o podporu těch projektů, které uspěly ve vysoce kompetitivní soutěži Evropské výzkumné rady (ERC), nicméně kvůli omezeným rozpočtovým prostředkům jim nebyla udělena podpora. MŠMT tak může velmi výhodně využít systému komplexního a nezávislého hodnocení špičkových mezinárodních projektů a bez dalších významných nákladů tak identifikovat excelentní české projekty, které jsou schopné obstát v evropské konkurenci. ERC CZ existuje již od roku 2012 a podle hodnotící zprávy MŠMT za období 2012-2021 se jedná o velice úspěšný program, který nejen umožnil realizaci excelentních vědeckých projektů, ale také podpořil zvýšení počtu českých žádostí o projekty ERC a pomohl vybudovat řadu špičkových vědeckých týmů. 

Za 10 let trvání programu na něj MŠMT vynaložilo cca 1 miliardu korun, tj. asi 100 milionů korun ročně, což nepředstavuje významný výdej v rozpočtu ministerstva v porovnání s jeho zásadním přínosem. Program přináší významnou podporu rozvoji české vědy, a v dlouhodobém horizontu pak i společnosti a ekonomice. Absence programu by zároveň posílila probíhající odliv excelentních vědců a vědkyň do zahraničí. Proto Vás žádáme, abyste znovu zvážil podporu tohoto jedinečného programu. Ukončení podpory by vyslalo ve směru k veřejnosti a akademické komunitě silný signál, že vládní rozpočtové škrty nejsou promyšlenou strategií, ale jen krátkozrakým aritmetickým cvičením, které ve výsledku této zemi více uškodí, než prospěje.

Věříme, že právě Vy, s Vaší dlouholetou zkušeností rektora Masarykovy univerzity, na niž se excelentní výzkum daří v posledních letech významně posilovat právě i s přispěním schématu ERC CZ, budete mít pro náš apel na nutnost koncepčního a promyšleného přístupu k úpravám rozpočtových výdajů pochopení. Jsme přesvědčeni, že podporu pro tento přístup najdete i u pana ministerského předsedy a řady dalších ministrů, kteří si uvědomují zásadní přínos výzkumu pro dlouhodobý rozvoj země, včetně ekonomiky a pozitivních dopadů do státního rozpočtu.

 

Seznam signatářů

Bývalí či současní vedoucí ERC projektů

Ing. Hana Macíčková-Cahová, Ph.D., ÚOCHB AV

Erin Claire Carson, Ph.D., MFF UK

Mgr. David Doležel, Ph.D., BC AV

Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., MFF UK

Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., MFF UK
Mgr. Michal Frankl, Ph.D., MUA AV

Mgr. Jan Hrček, Ph.D., BC AV

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., ÚFCH-JH, AV

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D., FZÚ AV

RNDr. Filip Kolář, Ph.D., PRF UK

doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D., MFF UK

prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc., FI MUNI

Dr. Jan Macák, FCHT UP

Prof. RNDr. Filip Matějka, Ph.D., CERGE-EI 

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., CEITEC MUNI

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., BC AV

Prof. Michal Otyepka, Ph.D., RCPTM UPOL

Ota Pavlíček, Ph.D., FLU AV

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D., CEITEC MUNI

Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV

Mgr. Katerina Sam, Ph.D., BC AV

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D., CERGE-EI

prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., ÚMG AV

Dr. Ing. Josef Šivic, CIIRC ČVUT

Prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D., CEITEC MUNI

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., UCHI VŠCHT

M.Sc. Ondřej Štěpánek, PhD., ÚMG AV

Mgr. Josef Urban, Ph.D., CIIRC ČVUT

Milan Vrábel, Ph.D., ÚOCHB AV

MSc. Johana Wyss D.Phil., EÚ AV

 

Bývalí či současní vedoucí ERC CZ projektů

JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, Ph.D., LL.M., J.S.D., PF UK

prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., MFF UK

Mgr. Michaela Fencková, Ph.D., PŘF JU

Mgr. Piya Changmai, Ph.D., PŘF OU

Iva Mozgová, Ph.D., BC AV

Doc. Petr Neugebauer, Ph.D., CEITEC VUT

Dr. Petr Pavlas, FLÚ AV

Mgr. Marek Piliarik, Ph.D., ÚFE AV

prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., ÚACH VŠCHT

Mgr. Marek Stibal, Ph.D., PŘF UK

Ing. Jan Tippner, Ph.D., MendelU

doc. RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D., BC AV

doc. RNDr. Karel Žídek, Ph.D., ÚFP AV

 

Za Fórum Věda žije!

Michaela Trtíková Vojtková, předsedkyně

Michael Komm, místopředseda

 

Za Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

Jan Kober, předseda

 

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon tz_dopis_msmt.pdf167.5 KB
PDF icon dopis_msmt_erc_cz_final.pdf158.93 KB