Jste zde

Otevřený dopis Fóra Věda Žije! předsedovi vlády

28. 6. 2021
Související kauza: 
Financování vědy

Vážený pane premiére,

my, vědkyně a vědci sdružení ve Fóru Věda Žije!, se znepokojením sledujeme navrhované snížení financí na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) o více než 3 miliardy, na 36.1 miliardy korun. Považujeme tento propad za zásadně destabilizující vědecké prostředí v ČR. V době, kdy návrh státního rozpočtu počítá s obrovským deficitem, který Ministerstvo financí odůvodňuje dopady pandemie koronaviru, nám přijde zarážející, že Vaše vláda necitelně škrtá v oblastech, které se zcela zásadním způsobem na zmírnění dopadů pandemie podílejí.

Situaci tak nelze vnímat jen jako záležitost bezprostředně ohrožující nás, vědce a vědkyně. V rovině symbolické Vaše vláda dává najevo, jaké jsou její priority a jak závazně bere sliby a prohlášení, kde se Vy osobně zavazujete k podpoře a finanční stabilitě VaVaI. Žádáme Vás proto, abyste prosadil návrh Rady pro vědu výzkum a inovace (RVVI), které Vy sám předsedáte, v původní výši 39.4 miliardy korun.

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které jste předsedou, schválila prorůstový rozpočet ve výši 39.4 miliardy korun. Na návrh ministerstva financí (MF) však vláda, které předsedáte, odsouhlasila výrazné snížení na 36.1 miliardy korun. Tento propad bude dále umocněn i předpokládanou inflací. Takto razantní snížení rozpočtu je v rozporu s Vámi signovanými prohlášeními, ve kterých se příslušné státní instituce zavazují k podpoře a finanční stabilitě VaVaI. Střednědobý výhled z roku 2020 počítal pro rok 2022 s minimální částkou 38 miliard korun (např. [1]).

Tato nepředvídatelnost v sestavování rozpočtu daná nedodržováním vlastních prohlášení povede k další destabilizaci výzkumného prostředí v ČR, které se dlouhodobě potýká s podfinancováním a vysokým vnitřním dluhem. Nejmarkantnější je nepoměr mezi institucionálním a účelovým financováním. Rozpočty na VaVaI v minulých letech rostly především díky přílivu prostředků ze strukturálních fondů EU. Ty však v žádném případě nemohou sloužit jako náhrada institucionálního financování (naopak často přináší pro rozpočty vědeckých institucí další nepřímé náklady). Tím se zvyšuje závislost na účelovém financování, což v mnoha případech přináší obrovské plýtvání času a úsilí vědecké komunity v ČR (například pokud je úspěšnost grantových soutěží tak nízká, jako byla vloni u projektů GAČR). Původní návrh rozpočtu RVVI ve výši 39.4 miliardy korun jsme proto vnímali jako šanci na významné zlepšení nepoměru mezi institucionálním a účelovým financováním VaVaI. Vládou schválený rozpočet je v tomto ohledu velmi nepříznivým krokem zpět.

 Chtěli bychom poukázat na několik paradoxních aspektů projednávání rozpočtu na VaVaI:

  • Tím prvním je fakt, že předsedou RVVI jste Vy sám, a tedy jste se zjevně ztotožnil s návrhem Rady na navýšení rozpočtu na VaVaI. Jak je tedy možné, že ministerstvo financí, řízené ministryní Vaší vlády, teď tento rozpočet mění a Vámi řízená vláda následně tuto změnu odsouhlasí? Kdo tedy v téhle zemi rozhoduje o výši veřejných rozpočtů?

 

  • Druhý paradoxní aspekt celé věci je ten, že návrh MF počítá s obrovským schodkem rozpočtu, který je odůvodněn dopady pandemie [2][3]. Přesto vláda necitelně škrtá v oblastech, které se zcela zásadním způsobem podílejí na zmírnění dopadů pandemie, včetně dopadů ekonomických. 

 

  • Třetím paradoxem celé věci je již zmíněná a vládou deklarovaná, leč nerealizovaná, prioritní podpora VaVaI. 

 

Připomínáme, že likvidační ohrožení rozpočtu VaVaI v roce 2009 bylo přímým impulsem pro vznik našeho spolku. Stálo nás to tehdy spoustu úsilí, organizování petic, debat, protestů apod., ale nakonec se s naším přispěním českou vědu podařilo zachránit. Jsme připraveni tento zápas podstoupit znovu, protože česká věda za to stojí.

Podpořte návrh rozpočtu VaVaI, který vypracovala RVVI pod Vaším vedením!

       Za Fórum Věda žije!, z.s.

 

                Michaela Vojtková Trtíková, předsedkyně

                Michael Komm, místopředseda

                Lukáš Dvořáček, místopředseda

 

[1] https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/spoluprace/Memorandum-VaVaI.pdf

[2] https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/vyrocni-zprava/vyrocni-zprava-nku-2020.pdf

[3] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-kontrolni-urad-pandemie-koronavirus-cesko-hospodareni-vyrocni-zprava_2104060813_dok

 

PřílohaVelikost
PDF icon otevreny_dopis_rozpocet_vavai_v2.pdf186.52 KB