Jste zde

Otevřený dopis děkance Alici Němcové Tejkalové ve věci tzv. auditu na FSV UK

4. 11. 2019

Vážená paní děkanko,

se znepokojením sledujeme akci, kterou vy nazýváte auditem na FSV UK. Tzv. audit Vás prý dovedl k podání podnětu k Etické komisi Univerzity Karlovy na doktora Václava Štětku. V dopise adresovaném Václavu Štětkovi spekulujete o tom, že spolupracuje s „kontroverzními“ podnikateli. Stejně tak ze zápisu jednání kolegia děkanky ze 14. 10. 2019 vyplývá, že se snažíte zaměřit na spolupráce s komerčními subjekty, které by „mohly vzbuzovat nějaké kontroverze“. 

Nabízí se tedy otázka, jestli jde skutečně o upřímnou snahu zlepšit poměry na FSV UK.  Zde je nutné připomenout, že Václav Štětka je zaměstnanec, se kterým jste již delší dobu ve sporu. Byl to právě on, kdo jako první veřejně upozornil na aktivity Wadima Strielkovského na IKSŽ, který jste v té době vedla. Odhalil i to, že jste spolu s Wadimem Strielkovskim publikovala v časopisech vedených na Beallově seznamu. Za tuto whistleblowerskou činnost si od Vás vysloužil neprodloužení smlouvy, navzdory tomu, že jde o vysoce kvalitního vědeckého pracovníka – což dokládá mimo jiné i Cena předsedkyně Grantové agentury ČR, kterou letos obdržel. Vámi podaný podnět tak působí jako pokus o poškození jeho profesní cti těsně před vynuceným odchodem z FSV UK.

Domníváme se, že Vaše šetření je vedeno zcela mylným směrem. Chystáte se snad vyšetřovat všechny Vaše vyučující, kteří spolupracují s médii, že jsou ve střetu zájmu? Nebo snad Václava Moravce, protože je zaměstnán v České televizi?

Věříme, že nikoliv. Existuje totiž propastný rozdíl mezi kritikou partnerské smlouvy s firmou Home Credit International, kterou uzavřela Univerzita Karlova jako celek a měla tak pro ni závažné reputační dopady, a prověřováním mimouniverzitních aktivit jednotlivých zaměstnanců a zaměstnankyň. Takové lustrace, zvláště když jsou mířeny na kritické hlasy v rámci akademické obce, jsou v příkrém rozporu s akademickými svobodami.

Druhým komerčním subjektem, který svým spojením s univerzitou zjevně poškodil její dobré jméno, a zejména dobré jméno FSV UK, bylo Středisko bezpečnostní politiky, s.r.o., přes které protékaly peníze spojené s akcemi organizovanými na UK.

Je až absurdní, že audit iniciovaný na základě těchto závažných problémů vyústil v podnět na člena akademické obce, který má na FSV UK marginální úvazek do konce tohoto kalendářního roku. Kritizujete Václava Štětku za spolupráci s vydavatelstvím Economia, které vlastní český podnikatel Zdeněk Bakala, přestože součásti Vámi vedené fakulty s tímto nakladatelstvím během Vašeho působení jako děkanky spolupracovaly (jedná se o IPS a IES). Platí tedy přísnější pravidla pro soukromé aktivity zaměstnanců s úvazkem 0,2 než pro součásti FSV? Dále se měl Václav Štětka údajně dostat do střetu zájmu tím, že je předsedou dozorčí rady nadace The SEKYRA FOUNDATION. S touto organizací však spolupracuje řada respektovaných osobností, jako je například Tomáš Halík, Jiřina Šiklová nebo Michael Žantovský. Celkové hodnocení činnosti mecenáše nadace, podnikatele Luďka Sekyry, může být ambivalentní, avšak činnost nadace samotné je dle nám dostupných informací naprosto legitimní a v žádném případě neohrožuje dobré jméno fakulty ani univerzity. Václav Štětka v ní navíc nepůsobí jako pracovník FSV UK, prezentuje se - stejně jako v případě jeho dalších veřejných aktivit - svojí afiliací k Loughborough University. 

Pokud byste chtěla nastavit tak striktní pravidla pro posuzování střetu zájmů, jak implikuje Váš současný podnět vůči činnosti Václava Štětky Etické komisi UK, musela by mu předcházet diskuse v akademické obci, schválení nových norem akademickým senátem na fakultní a pravděpodobně i na celouniverzitní úrovni. Domníváme se však, že takto restriktivní opatření by nebylo v souladu s obecnějšími principy akademických svobod. Každopádně jsme toho názoru, že je zcela nepřípustné, aby vedení fakulty nastavovalo samo takto zásadně nové standardy pro posuzování střetu zájmů, které nemají dostatečnou oporu ve stávajících předpisech a retroaktivně je uplatňovalo vůči svým kritikům.  Navíc načasování „auditu“ vzbuzuje podezření, že se jedná o účelové opatření s cílem odvést pozornost od kauzy docenta Balabána a jeho pracoviště na FSV UK. 

Na závěr otevřeného dopisu se obvykle připojuje určitá výzva, zde jsme ovšem na pochybách, jak ji formulovat. Mohla by znít: Nešikanujte Vašeho neoblíbeného zaměstnance! To by ale v akademickém prostředí měla být samozřejmá věc.

 

           Za Fórum Věda žije!

 

Michaela Trtíková Vojtková, předsedkyně spolku, a Michael Komm, místopředseda spolku

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon od_ant_audit_final.pdf272.68 KB