Jste zde

Co mají v náplni práce resortní výzkumáky?

1. 9. 2023
Související kauza: 
Financování vědy

V poslední době jsme zaznamenali opakované stížnosti ministerstev, že nejsou schopny ovlivňovat výzkumné aktivity, které probíhají na veřejných výzkumných institucích, které zřizují. Místo cílených studií, které by se ministerstvům hodily, se resortní výzkumáky údajně věnují abstratním výzkumným tématům, které nemají praktický dopad, tedy základnímu výzkumu. Prozkoumali jsme tedy zřizovací listiny těchto institucí a u 11 ze 17 patří základní výzkum mezi vyznačené činnosti. Podotýkáme, že zřizovací listinu a její úpravy schvaluje zřizovatel. Ministerstva nebyla schopna od roku 2005, kdy v.v.i. vznikly, upravit zřizovací listiny tak, aby odpovídaly jejich představám o tom co mají výzkumáky dělat. Možná by stačilo, kdyby zřizovatelé začali využívat svých stávajících pravomocí, místo aby se jim pravomoci dále rozšiřovaly, jak to navrhuje připravovaná novela zákona 341/2005 Sb.

 

Seznam resortních veřejných výzkumných institucí, které mají ve zřizovací listině uloženo (mimo jiné) provádět základní výzkum:

 
 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zřizovací listina 1.1.2007, čl. II. Účel zřízení "… zajištění základního i aplikovaného výzkumu.."

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost, "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na rozvoj poznání…"

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost, "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech rostlinné výroby…"

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost, "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech veterinárního lékařství…"

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost, "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti molekulárně-biologických a buněčných základů chovu..."

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Zřizovací listina 26.5. 2006 Předmět hlavní činnosti: "Dlouhodobý a střednědobý základní a aplikovaný výzkum mezinárodních vztahů…"

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Zřizovací listina 1.6.2006, čl. II. Vymezení účelu zřízení "Provádí základní, aplikovaný a průmyslový výzkum." 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost, "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství..." 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost, "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika..." 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Zřizovací listina 23.6.2006, čl. VI. Předmět činnosti, Hlavní činnost "Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborch…"

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Zřizovací listina 1.6.2006, čl. II.  Předmět hlavní činnosti "Základní a aplikovaný výzkum v oblasti terciárního vzdělávání a infrastruktura výzkumu včetně vydávání časopisu AULA."