Jste zde

29. 8. 2009
Článek FVŽ

Akademie věd slouží více než dvě stě let české společnosti: KČSN – ČAVU – ČSAV – AV ČR

Myšlenka akademie věd navazuje na antické kořeny a má v evropské kultuře své místo od renesanční doby. V 80. letech 18. století začala v Praze pracovat jako veřejná instituce Královská česká společnost nauk (KČSN), jejíž zakládající členové (slavista Josef Dobrovský, astronom Antonín Strnad, matematik Jan Tesánek a další) se hlásili k myšlenkám osvícenství. Pod vlivem Františka Palackého se později postavila (podobně jako Národní muzeum) do služeb vlasteneckého programu.
29. 8. 2009
Článek FVŽ

AKADEMIE a DIVADLA: Kvantita místo kvality

Mračna, která se stáhla nad Akademií věd České republiky, jsou jen malou částí vývoje českého veřejného klimatu. Na jaře 2008 se přehnala bouře nad pražskými divadly. Kulturní odbor pražského Magistrátu pod vedením radního Milana Richtera (ODS) rozhodl změnit systém financování pražských kulturních institucí. Ty měly napříště dostávat dotace na prodanou vstupenku.

29. 8. 2009
Článek FVŽ

Slovník středověké latiny v polovině

28.8.2009, (kč), Právo Vyšel 20. díl Slovníku středověké latiny v českých zemích, významný počin Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Dílo registruje slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích od 9. do 16. století.
29. 8. 2009
Článek FVŽ

Rozhořel se spor o reformu výzkumu

ČRo 6, 27.8.2009, 22:10 Studio STOP Profesor Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně Jiří Zlatuška v diskusi uvedl, že reforma výzkumu a krácení rozpočtu pro AV ČR, jak připravila RVVI, poškodí vědecké prostředí v ČR i související vzdělání a brzy dopadne i na vysoké školy. Člen RVVI Miroslav Janeček škrty financí pro Akademii obhajoval, její postoj považuje za neadekvátní. Ředitel CERGE-EI AV ČR a UK Štěpán Jurajda zkritizoval metodiku hodnocení jednotlivých vědeckých výstupů. http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/625586
29. 8. 2009
Článek FVŽ

Základní výzkum je životem vědy

27.08.2009, Petr Christov, blog.aktualne

Stránky