Jste zde

Happening: "Stokrát slíbit - lepší než jednou splnit?"

18. 9. 2017

Minulý týden jsme se shromáždili před Úřadem vlády, abychom promluvili s ministry a ministryněmi o tristní situaci českých vysokých škol, ale také doktorandů a doktorandek a obdarovali jsme je upomínkovými kapesníky s uzly, aby na nás při jednání o rozpočtu nezapomněli. Jednání o rozpočtu na VŠ však stále trvají.

Rozhodli jsme se proto přijít před Úřad vlády opět se ministrům a ministryním připomenout. Spolu s tím hodláme připomenout i konkrétní znění jejich předvolebních slibů - možná již zapomněli, k čemu se v minulosti, ale i přítomnosti zavazují a zavázali.

My, členové a členky akademické obce Univerzity Karlovy, České asociace doktorandek a doktorandů a Fóra Věda Žije! vyzýváme vládu České republiky, aby dostála svým slibům a nezanedbávala základní potřeby českého vzdělávacího systému. Žádáme také všechny, komu nejsou podmínky českého vysokého školství lhostejné, aby se připojili.

Akce proběhne v pondělí 18. září od 7:30 před Strakovou akademií, sídlem Úřadu vlády ČR.

Pořádají:
Česká asociace doktorandek a doktorandů, z.s.
Fórum Věda Žije!, z.s.
David Hurný, místopředseda Akademického senátu UK
Sára Vidímová, členka Akademického senátu UK